אימות

אימות

אימות אישורים

כלי חיפוש זה יאפשר לך לאמת את סטטוס ההסמכה של אדם. השאילתה תחזיר רק שמות של אנשים המחזיקים באישור ACTIVE.

חיפוש לפי שם

חפש לפי תעודת